in , ,

SUB-1GHZ MCU

Özdisan Elektronik, dünya çapında başarısını kanıtlamış birçok firmanın distribütörü ve IOT alanının önde gelen firmalarından biridir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli ve güvenilir çözümler bulurken, HopeRF gibi yüksek kaliteli RF sistemleri ile tanınan firmaların ürünlerini de müşterilerinin hizmetine sunuyor. Özdisan Elektronik müşterileri tasarımlarında Özdisan’dan FAE desteği alırken, alanının en önemli firmalarından olan HopeRF firmasına da RF tasarımı için doğrulama yaptırabilmektedir.

HopeRF, haberleşme kategorisinde birçok ürün üretiyor. Bu ürünler, farklı amaçlar için tasarlanmış birçok benzersiz özellik sunuyor. Ana kategorilerden bahsetmek gerekirse:

 • RF IC
  — Sub-1GHz Verici IC
  — Sub-1GHz Alıcı IC
  — Sub-1GHz Alıcı-Verici IC
  — Dijital İzolatör
  —Encode and Decode Remote IC
 • RF Modülü
  — Sub-1GHz Verici
  — Sub-1GHz Alıcı Modülü
  — Sub-1GHz Alıcı-Verici Modülü
  — LoRa Modülü
  — 2,4 GHz RF Modülü
  — LoRaWAN Modülü
  — RF Veri Bağlantısı Modülü

Being the leader of IoT, Özdisan Elektronik is the distributor of many companies that have proven their success across the globe. While finding quality and reliable solutions to meet the needs of its customers, it also offers the products of companies known for their high-quality RF systems like HopeRF. When customers complete their designs, they can send the finished product to HopeRF via Özdisan and have it tested for performance.

HopeRF produces many products for the communication category. These products offer many unique features designed for different purposes. To mention the main categories:

 • RF IC
  — Sub-1GHz Transmitter IC
  — Sub-1GHz Receiver IC
  — Sub-1GHz Transceiver IC
  — Digital Isolator
  —Encode and Decode Remote IC
 • RF Module
  — Sub-1GHz Transmitter
  — Sub-1GHz Receiver Module
  — Sub-1GHz Transceiver Module
  — LoRa Module
  — 2,4 GHz RF Module
  — LoRaWAN Module
  — RF Data Connection Module
  UZMAN BAKIŞI / EXPERT’S VIEW
  40


 • Sensör
  — Basınç sensörü
  — Sıcaklık ve Nem Sensörü

  HopeRF, RF modülleri yanında nem, sıcaklık ve basınç sensörlerinin de üretimini yapıyor. Bu sensörler, çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Örneğin, nem ve sıcaklık sensörleri, bir evin nem ve sıcaklık seviyelerini takip ederek, ısıtma ve soğutma sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlar. Basınç sensörleri ise, hava basıncını ölçerek, meteorolojik uygulamalarda kullanılabilir. HopeRF’nin sensörleri, yüksek kaliteli ve güvenilir özellikleri ile ön plana çıkıyor ve HopeRF’nin RF modülleri, kablosuz haberleşme için mükemmel çözümler sunuyor.
  Gelişen IoT pazarındaki yerini sürekli yükselten HopeRF firmasının en son geliştirdiği ürünlerden biri de CMT2380F64.
  CMT2380F64, düşük güç tüketimi ve yüksek performanslı kablosuz iletişim için tasarlanmış bir Sub-G yüksek performanslı kablosuz alıcı-verici çipidir. Bu tek çip sayesinde, kullanıcılar daha uzun pil ömrü ve daha hızlı veri aktarım hızı elde edebilirler. Ayrıca, CMT2380F64’ün sağladığı yüksek çözünürlüklü veri iletimi sayesinde, kullanıcılar güvenilir ve kesintisiz bir kablosuz iletişim deneyimi yaşayabilirler. Bu tek çip, birçok uygulama için idealdir. Örneğin akıllı ev sistemleri, endüstriyel otomasyon, akıllı tarım ve akıllı şehirlerde kullanılabilir.
 • Sensor
  — Pressure sensor
  — Temperature and Humidity Sensor

  HopeRF manufactures humidity, temperature and pressure sensors as well as RF modules. These sensors are used in a variety of applications. For example; humidity and temperature sensors monitor the humidity and temperature levels of a house, allowing heating and cooling systems to work more efficiently. Pressure sensors can be used in meteorological applications by measuring air pressure. HopeRF’s sensors stand out with their high quality and reliable features. Additionally, HopeRF’s RF modules also offer excellent solutions for wireless communication.
  Developing constantly new products, HopeRF is doing its best to maximize the customer satisfaction. Under the light of this effort, their latest product is CMT2380F64.
  CMT2380F64 is a Sub-G high performance wireless transceiver single chip designed for low power consumption and high- performance wireless communication. Thanks to this single chip, users can get longer battery life and faster data transfer speed. In addition to this, with high-definition data transmission provided by the CMT2380F64, users can enjoy a reliable and uninterrupted wireless communication experience. This single chip is ideal for many applications. For example, it can be used in smart home systems, industrial automation, smart agriculture and smart cities.

Düşük güçlü yüksek performanslı Sub-G alıcı-verici

Bir çip içinde hem RF hem de işlemci bulunması, alandan ve maliyetten tasarruf etmenin yanı sıra enerji verimliliğini de üst seviyede tutmayı mümkün kılıyor. Bu özellik, günümüzde özellikle RF haberleşme sistemlerinde kullanıcıların en çok istedikleri özelliklerden biri olan güç tasarrufunu ve alan verimliliğini sağlıyor.
Ayrıca, bu çipler birden fazla işlevi yerine getirebildiği için, tasarım ve üretim aşamalarını da kolaylaştırıyor. Farklı bileşenlerin bir araya getirilmesi yerine tek bir çip üzerinde birden fazla işlevi yerine getirmesi sayesinde üretim süreci hızlanıyor. En önemli özelliklerinden biri de, bu ürünün dâhili olarak RF ve MCU’sunun kod yazmaya başlarken insanlara büyük kolaylık sağlaması. Kullanıcının yeniden RF kodu yazma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu sayede Ar-Ge mühendisleri nasıl geliştiğini öğrendikten sonra yeni proje geliştirme hızını da artırıyor. Bu sayede, bu alıcı-verici, tüm kablosuz iletişim uygulamalarında yüksek performanslı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
CMT2380 ürününü iki alanda inceleyebiliriz.

Low-powered, high-performance Sub-G transceiver

Having both RF and processor in one chip makes it possible to keep energy efficiency at the highest level as well as saving space and cost. This feature provides power saving and space efficiency as one of the most desired features of users especially in RF communication systems today.
Besides, since these chips can perform multiple functions, they also provide convenience in the design and production stages. In this way, it speeds up the production process by performing multiple functions on a single chip instead of combining different components.
As to the best part, this product contains internal RF and MCU, which makes it easy for people to start writing code. It eliminates the need to rewrite RF code to the user. In this way, R&D engineers increase the speed of new project development after learning how they are developed. In this way, this transceiver stands out as a high-performance option in all wireless communication applications.
We can CMT2380 product in two fields:

SUB-1GHZ

MCU

Bünyesinde yüksek performanslı ve son derece güçlü bir ARM Cortex-M0 32-bit mikro işlemci olan CMT2380F64 denetleyici mevcut. Bu çip, 64 KB’ye kadar maksimum 48 MHz çalışma frekansına sahip entegre şifreli Flash bellek ve maksimum 8 KB SRAM sunuyor. Bu da cihazların daha hızlı çalışmasına, daha büyük bellek kapasiteleri ile daha fazla veri depolamasına ve daha güçlü performans göstermesine yarıyor. Çip içerisinde Nation firmasının N32G031 işlemcisi bulunmaktadır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun yayınladığı IEC60730 sertifikasına sahiptir. Bu sertifika ev ve benzeri yerlerdeki cihazlar için gerekli bir sertifikadır.
IEC60730 class-B yazılım paketi program inceleme içeriği iki ana bölüme ayrılmıştır: başlatırken öz-denetim [self-check at start-up] ve çalışırken periyodik öz-denetim [self-check at runtime]

MCU

It contains the CMT2380F64 controller, a high performance and extremely powerful ARM Cortex-M0 32-bit microprocessor. This chip offers integrated encrypted Flash memory with a maximum operating frequency of 48 MHz up to 64 KB and 8 KB SRAM. This allows devices to run faster, store more data with larger memory capacity, and perform stronger.
It has N32G031 processor of Nation company inside and also has IEC60730 certificate issued by International Electrotechnical Commission. This certificate is a necessary one for the devices in the places like house etc.
The program review content of the IEC60730 Class-B software package is divided into two main parts: self-check at start-up and periodic check at runtime.

RF

CMT2380 Sub-G kablosuz alıcı-verici, düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile her türlü kablosuz iletişim uygulaması için uygundur. Ürün CMOSTEK’e aittir. 127 ila 1020 MHz, OOK, (G)FSK,(G)MSK ve diğer modülasyon modlarını destekler. Bu özellikleri sayesinde, vericileri, alıcıları ve alıcı-vericileri ve diğer eksiksiz ürün serilerini içeren Next GenRFTM serisi ile mükemmel bir uyum sağlar.

CMT2380 en güncel ve daha hızı en hızlı yöntemlerinden biri FSK ve temel OOK modülasyon tekniğini destekler.

RF

The CMT2380 Sub-G wireless transceiver is compatible with all kinds of wireless communication applications thanks to its low power consumption and high performance. The product is owned by CMOSTEK and supports 127 to 1020 MHz, OOK, (G)FSK, (G)MSK and other modulation modes. Grounding on these features, it fits perfectly with the Next GenRFTM series, which includes transmitters, receivers and transceivers, and other complete product lines.

CMT2380 supports FSK, one of the most updated and fastest methods, and basic OOK modulation technique.

SUB-1GHZ

Bunlar nelerdir?

RF haberleşmenin birçok farklı modülasyon tekniği var. OOK haberleşme, bu tekniklerden biridir ve aynı zamanda en eski ve en temel olanı sayılabilir. OOK, “On Off Keying” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Verinin olduğu sırada RF dalga gönderimi yaparken 0 durumunda bir veri gönderimi olmaz. Bu sistemlerin avantajı düşük maliyet, dezavantajı ise mesafe ve gürültüden etkilenmektir.
Daha sonra bu teknolojinin yeni ve daha karmaşık bir modülasyon tekniği, ASK (Amplitude Shift Keying) olarak adlandırılır. Bu modülasyon tekniği, taşınan verinin genliğindeki değişikliklere bağlıdır. Böylece, verinin daha yüksek bir hata toleransı sağlanabilir.

Tanıtacağım son modülasyon tekniği ise FSK (Frequency Shift Keying) olarak adlandırılır. FSK, sinyalin frekansındaki değişiklikleri kullanarak veriyi taşır. Bu teknik daha yüksek bir veri hızı sağlar. Genel olarak güncel alıcı-verici modüllerde fazlasıyla tercih edilir.

So, what are these?

RF RF communication has many different modulation techniques. OOK communication is one of these techniques and can also be considered the oldest and most basic one. OOK is the acronym for “On Off Keying”. While there is data, during RF waves being sent, there is no data transmission in the 0 state. The advantage of these systems is low cost, while the disadvantage is that they are affected by distance and noise.

Then, the new and more complex modulation technique of this technology is called ASK (Amplitude Shift Keying). This modulation technique separates the transmitted data based on the changes in its amplitude. Thus, a higher fault tolerance can be provided to the data.The last modulation technique I will introduce is FSK (Frequency Shift Keying). FSK carries data using changes in the frequency of the signal. This technique provides a higher data rate. In general, it is highly preferred in current transceiver modules.

SUB-1GHZ

“FSK, sinyalin frekansındaki değişiklikleri kullanarak veriyi taşır. Bu teknik daha yüksek bir veri hızı sağlar.”

“FSK carries data using changes in the frequency of the signal. This technique provides a higher data rate.”

GELİŞTİRME

CMT2380 entegresi, CMT2380F64-EB-868MHZ ve CMT2380F64-EB-433MHZ kodlu geliştirme kitleriyle kolay bir şekilde test edilebilir ve geliştirme yapılabilir. Bu geliştirme kitleri, CMT2380 entegresinin sunduğu birçok özelliği barındırmaktadır. Segger programlayıcı ile CMT2380 entegresi programlanabilir. Ayrıca, demokite bulunan RF tasarımı sayesinde yeni bir tasarım başlamadan önce RF kodlama kısmına geçebilirsiniz. Böylece, PCB çizme işlemine gerek kalmaz, testlere hızlıca başlanabilir. CMT2380 entegresi üzerindeki SMA konektörü, istediğiniz antenin mesafe testlerini yapmanızı sağlar.
Bu demokitlerin 433 ve 868 seçilmesinin sebebi bu bantların ISM bantları olmasıdır. ISM yanı bu bantlarda belli kuralara uyarak ücretsiz yayın yapmamamızı sağlar. Mesela; biz GSM gibi bir modül kulanmış olsaydık ücretli bantlarda yayın yapmış olurduk.Dinlediğimiz radyolar, bu banda yapılan yayınlardır. Firmaların bu verileri gönderebilmek için bir ücret ödemesi gerekir. Aşağıdaki yayınlar ISM içindeki bantlardır.

DEVELOPMENT

CMT2380 IC can be easily tested and developed with CMT2380F64-EB-868MHZ and CMT2380F64-EB-433MHZ coded development kits. These development kits contain many features offered by CMT2380 IC. CMT2380 IC can be programmed with the Segger programmer. Additionally, thanks to RF design in the demo, the RF coding part can be passed before a new design is started, Thus, there is no need for PCB drawing and you can start testing quickly. The SMA connector on the CMT2380 IC allows you to perform distance tests of the antenna you want. The reason for choosing these demokits 433 and 868 is that these bands are ISM bands. The ISM side ensures that we do not broadcast free of charge by following certain rules in these bands. For example; If we had used a module like GSM, we would have published this module in paid bands. The radios we use at home and in cars are broadcasts to this band. Companies must pay a fee to send this data. The following broadcasts are bands within the ISM.

SUB-1GHZ

“İster yeni başlayan bir Ar-Ge mühendisi olun ya da ister deneyimli bir geliştirici, bu geliştirme kitleri ve geliştirme ortamları ihtiyaç duyabileceğiniz şekle uygun tasarlanmıştır.”

“Whether you’re a green hand R&D engineer or an experienced
developer, these development kits and development environments are tailored to your needs.”

CMT2380 Keil, IAR ve GCC gibi popüler araçlar ile kodlama yapabilirsiniz. Bu kodlama araçları, CMT2380 entegresi için özel olarak tasarlanmış driverlara sahiptir. Bu sayede, geliştirme yapmak için alışık olduğunuz programlarla devam edebilirsiniz.

J-link desteğine sahiptir. MCU programlama ve hata ayıklama işlemleri için J-link, yüksek performanslı bir debug aracı olarak da bilinir ve standart bir derleyici olması dolayısıyla daha önce kod yazmış mühendisler bu donanıma alışkındır. Bu vesileyle test, prototip geliştirme aşamalarında fazlasıyla kolaylık sağlar.
İster yeni başlayan bir Ar-Ge mühendisi olun ya da ister deneyimli bir geliştirici, bu geliştirme kitleri ve geliştirme ortamları ihtiyaç duyabileceğiniz şekle uygun tasarlanmıştır.

You can encode with popular coding tools like CMT2380 Keil, IAR and GCC. These coding tools have drivers specially designed for the CMT2380 IC. In this way, you can continue with the programs you are used to developing.

It has J-link support. For MCU programming and debugging, J-link is also known as a high-performance debug tool and since it is a standard compiler, the engineers who have written codes before are used to this hardware. In this way, testing provides a lot of convenience in the prototype development stages. Whether you are a beginner R&D engineer or an experienced developer, these development kits and development environments are designed to suit your needs.

SUB-1GHZ

“CMT2380 Keil, IAR ve GCC gibi popüler araçlar ile kodlama yapabilirsiniz.”

“You can encode with popular coding tools like CMT2380 Keil, IAR and GCC.”


Programlama

Pin bağlantılarını aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Yani güç ve programlamaları pinleri programlayıcıya bir jumper yardımı ile bağlanmalıdır.

PC’ye Keil, IAR veya GCC yüklenmeli ve yüklenen dosyanın driverı aşağıdaki gibi kurulmadır.
Driver programını açıp Keil bulunduğu yere işlemcimiz için driver yüklüyoruz.

Yükleme işlemi bitikten sonra “finish”e tıklıyoruz ve artık Keil bizim işlemcilerimiz tanıyor.

HopeRF firmasının bizim için paylamış olduğu klasörler içinden radio_spi4_simple içindeki dosyada uvprojx açıyoruz.

Karşımıza Keil dosyası çıkıyor.

1 numaralı kısım derleme yapmamızı sağlıyor.
2 numaralı kısım kod işlemcinin içine atmamızı sağlıyor.
3 numaralı kısım kod ise kütüphanedeki c ve h harflerini içermektedir, buradan kendi c’mize ekleme yapabiliriz.

Programming

Pin connections should be made as follows. Power and programming pins must be connected to the programmer with the help of a jumper.

Keil, IAR or GCC must be installed in PC and the driver of the loaded file must be configured as follows:
We open Driver program and install driver for our processor where Keil is configured.

After the installation process is finished, we click on “finish” and Keil recognizes our processors.

We open uvprojx in the file in radio_spi4_simple among the folders that HopeRF company has shared for us.

Keil file opens in front of us.

Part number 1 allows us to compile.
Part number 2 allows us to throw the code into the processor.
The part code number 3 contains the c and h in the library, we can add our own c from here.

Yukarıdaki adımları takip edersek basit bir haberleşme kodunu atabiliriz.

SUB-1GHZ

SENSÖR / SENSOR

HopeRF CMT826X

HP303B