in ,

Seeed Studio’dan Özdisan Ziyareti

Seeed’s Studio’s visit to Özdisan

Özdisan Elektronik’in Seeed Studio’nun güncel distribütörlüğünü üstlenmesi itibarıyla, firma her geçen gün yeni ve etkileyici teknolojik çözümleri ürün yelpazesine eklemeye devam ediyor. Tek elden sağladıkları kullanımı kolay ürünlerle teknolojiyi Özdisan Elektronik müşterilerine sunan firma, dünya genelindeki müşterilerine geniş bir hizmet ağı sağlamaktadır. 

Seeed Studio, Özdisan Elektronik’e yaptığı ziyaretinde yeni teknolojilerden örnekleri gösterdi. Sunduğu en yaygın ürün çözümlerinden biri olan SenseCAP, çevresel veri toplama, izleme ve analiz çözümleri sağlamak için tasarlanmış bir endüstriyel IoT ürün serisidir. Bu ürün serisi, tarım, çevresel izleme, meteoroloji, hava kalitesi, su kalitesi, akıllı şehir ve endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kendi uygulamalarına özgü geliştirdikleri SenseCAP AI platformu üzerinden meyve ve sebzelerin yetişmesi için gerekli koşulların bilgisine ulaşılmasını sağlamakta. SeeedStudio Özdisan Elektronik’i bu platformla tanıştırırken, birlikte bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

Since taking on the role of Seeed Studio’s official distributor at Özdisan Elektronik, the company has continued to add new and impressive technological solutions to its product lineup with each passing day. Providing technology to our customers through user-friendly products, the company offers an extensive service network to customers worldwide.

During their visit to our company, Seeed Studio showcased examples of their latest technologies. One of their most prominent product solutions is the SenseCAP series, designed to provide environmental data collection, monitoring, and analysis solutions for industrial IoT. This product series is tailored for various sectors including agriculture, environmental monitoring, meteorology, air quality, water quality, smart cities, and industrial applications. Through their SenseCAP AI platform, they enable us to access the necessary conditions for the growth of fruits and vegetables. When SeeedStudio introduced Özdisan Elektronik through this platform, they collaborated to implement an application together.

Firmanın Özdisan Elektronik’e tanıttığı ürünlerden biri SenseCAP T1000 idi. SenseCAP T1000, kompakt bir LoRaWAN® izleyicisidir ve hassas iç ve dış mekan konum takibi için GNSS/Wi-Fi/Bluetooth teknolojilerini kullanır. Bu cihaz vasıtasıyla SenseCAP uygulaması üzerinden GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) özelliğini kullanarak anlık konum SenseCAP platformu üzerinden görüntülenebiliyor. Böylece, cihazın bulunduğu konumla ilgili doğru, güvenilir bilgilere erişim sağlanıyor. Bu çözüm, çeşitli profesyonel ve kişisel kullanımlar için uygundur. Coğrafi konum tabanlı uygulamaların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Seeed Studio’nun Özdisan Elektronik’e ziyaretinde tanıtımını yaptığı bir diğer ürün, XIAO ESP32S3 geliştirme kartıdır. XIAO Serisi, son derece küçük fiziksel boyutlara sahip olan geliştirme kartlarıdır. “XIAO” kod adı, “Tiny” (küçük) ve “Powerful” (güçlü) kelimelerinin birleşimidir, çünkü bu kartlar küçük olmalarına rağmen güçlü işlemci ve kablosuz bağlantı yeteneklerine sahiptirler. XIAO ESP32S3, 240MHz hızında çalışan Xtensa 32-bit LX7 çift çekirdekli işlemci ile donatılmıştır. Hem WiFi hem de BLE 5.0 kablosuz bağlantıları destekler. Ayrıca, düşük güç tüketimini önemseyen uygulamalar için ideal bir seçenek sunar. Bu özellikler, özellikle Internet of Things (IoT), Akıllı Evler, Kablosuz giyilebilir cihazlar ve Robotik gibi alanlarda enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için avantaj sağlar.

Seeed Studio, tüm bu yenilikleri ve gelişmeleri birebir olarak Özdisan Elektronik müşterilerine aktarmak ve onlarla paylaşmak için firmaya eğitim fırsatları sundu. Son ziyaretlerinde, Özdisan Elektronik İstanbul merkez binasını ziyaret eden Seeed Studio ekibi, en yeni ürünlerini ve çözümlerini FAE departmanıyla paylaştılar. Bu ziyarette, IoT çözümleriyle ilgili uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdiler. 

Seeed Studio, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve teknolojiye getirdiği yeniliklerle öncü bir firma olmaya devam ediyor. Özdisan Elektronik, müşterilerine en son teknolojileri sunma ve onlarla iş birliği içinde olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

One of the products demonstrated by the company was the SenseCAP T1000. The SenseCAP T1000 is a compact LoRaWAN® tracker utilizing GNSS/Wi-Fi/Bluetooth technologies for precise indoor and outdoor location tracking. Via the SenseCAP application, we were able to view our real-time location through GNSS (Global Navigation Satellite System) using this device. This solution allows for accurate, reliable information about the device’s location and is suitable for various professional and personal uses, effectively managing location-based applications.

Another product introduced by Seeed Studio during their visit to Özdisan Elektronik was the XIAO ESP32S3 development board. The XIAO series consists of development boards with extremely small physical dimensions. The name “XIAO” is a combination of “Tiny” and “Powerful,” reflecting their small size yet powerful processor and wireless capabilities. The XIAO ESP32S3 is equipped with a dual-core 240MHz Xtensa 32-bit LX7 processor, supporting both WiFi and BLE 5.0 wireless connections. Additionally, it offers an ideal option for applications prioritizing low power consumption. These features are advantageous, especially for applications requiring energy efficiency in fields like IoT, Smart Homes, Wireless Wearables, and Robotics.

To convey all these innovations and developments directly to our customers and share them, Seeed Studio has provided us with training opportunities. During their recent visit, the Seeed Studio team visited our Istanbul headquarters and shared their latest products and solutions with our FAE department. 

Seeed Studio continues to be a pioneering company with its extensive product range and innovative contributions to technology. At Özdisan Elektronik, we continue our work with the vision to provide our customers with the latest technologies and collaborate with them.

Futbolun Askeri: Mehmet Sülün ile Zamana Yolculuk

Özdisan, Yatırımını Yaptığı Skiving Heatsink Makinası ile Soğutucu Üretim Kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi