Mustafa Yurttaş
in ,

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Sektör Temsilcileri, Öğrenci Kardeşlerim,

Distinguished Lecturers, Invaluable Sector Representative and Dear Students, 

2023 yılının son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Yıl boyunca birbirinden farklı ay performansları ve iki turlu seçimin de etkisiyle önümüze ilk kez çıkan ekonomi modelleriyle karşılaştık. 

1988 yılı 4 Şubat kararları ile konvertibl olan Türk lirası o günden bu yana ilk kez piyasada ve bankalarda farklı kur politikası ile fiyatlanınca süreç kurumlar arası gerginliklere yol açtı. İşine gelen, alıcı iken Merkez Bankası kurunu, satıcı iken piyasa kurunu uygulamak istedi. Neyse ki bu dönem son buldu. Ardından aşırı ısınmış olan piyasanın soğutulması ve enflasyonu dizginleme politikasına geçildi. Ancak kısa bir süre öncesine kadar ulaşılamayan kredilerde bu defa da yüksek faizlerle karşılaştık. Bu durum maliyetlerin yükselmesine, eski vadelerin uygulanamaz olmasına ve ekonomide reel sektörü yeni bir sayfa arayışına ister istemez itmiş oldu. 

Özdisan, Dünya’da yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte durmaksızın, yine Dünya’ya açılmaya devam ediyor. Hedef pazarlarımız arasında, Balkanlar’da yapılanma süreciyle, Yunanistan’da kurduğumuz şirket 1.yılını tamamladı. Bugünlerde Almanya pazarıyla birlikte tüm Avrupa’da söz sahibi olma arzumuz vardır. Bu nedenle şirketleşme aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Afrika’da ise merkez üs olarak Mısır’ı seçtik. Bölge temsilciliğimizi oluşturduk. Gelişmelere göre yeni bir yapılanma içerisine girebiliriz. 

Şirketimizin yapılanması, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğulu ziyaretçilerimizin beğenisini almakta ve şirketimizin 44 yıllık kalıcı başarısının tesadüf olmadığına işaret etmektedir. 

Elbette ki üniversitelerle olan iş birliğimiz, Teknofest’lerdeki desteğimiz ve öğrencilere tüm imkanlarımızı seferber etmemiz de takdir ile karşılanmaktadır.

Son olarak her yıl NASA-JPL ile ortak düzenlemekte olduğumuz BULUŞ ŞENLİĞİ (INVENTION CHALLENGE) yine Doğuş Üniversitesi – Dudullu Yerleşkesi’nde yapılacaktır. Bu yıl da lise düzeyindeki okullarımızla muhteşem bir ortamda öğrencilerimiz yarışacak ve başarılı olanlar ödüllendirileceklerdir.

Saygılarımla  

We have finally entered the last quarter of 2023. Throughout the year, we encountered varying monthly performances and unusual economy models, also with the effect of two-round general election in Türkiye.

The Turkish lira, which was officially announced as a convertible currency by a Decree issued on February 4, 1988, has been evaluated with different exchange rates between the spot market and the banks for the first time in country’s history and this led to tensions between institutions. Those who suited their books wanted to apply the Central Bank rate while they were the buyers and the market rate while they were the sellers. Fortunately this period has come to an end now and the policy of cooling the overheated market and curbing the inflation was put into practice. However, this time we have encountered high interest rates on loans, which were completely inaccessible until recently. This situation has caused costs to rise, previous credit due dates become impracticable and pushed the real sector to look for a new page in the economy.

Özdisan continues to reach out globally once again, despite the ongoing economic recession experienced throughout the world. The company we established in Greece now reaches its 1st anniversary in line with our construction process in Balkans, which are among our target markets. Currently we want to have a place throughout Europe in addition to German market and for this reason we have proceeded to incorporation stage. In Africa, we have chosen Egypt as the base operations center. We have established our regional representative office and we can enter into a new structuring according to the developments. The structure of our company is appreciated by our European, American and Far Eastern visitors and indicates that the 44- year lasting success of our company is not a coincidence.

Our cooperation with universities, our support to Teknofest and our efforts to provide the students with all of our facilities are highly appreciated as well.

An of course not to forget the INVENTION CHALLENGE FESTIVAL, which we organize in association with NASA-JPL every year. The festival will be held at Doguş University, Dudullu Campus as usual. This year, the high-school students will compete in a great environment and the winners will be awarded.

Best Regards,

Samsung Electronics Dual UHD Oyun Monitörünü Tanıttı: Odyssey Neo G9 57”

Sony Yeni Kablosuz Mikrofonları ile Ekosistemini Genişletiyor