in ,

PCB Terimleri 3 (Fiducial, Test Pin, Xout)

PCB Terms 3 (Fiducial, Test Pin, Xout)

1-Fiducial Point

1-Fiducial Point

PCB Terimleri 3 – Tasarlanan elektronik cihazların bileşenlerini optimum şekilde monte etmek için otomatik makineler tercih edilir. Bu bileşenler SMT ve THT olarak 2 temel sınıfa ayrılır. Bu bileşenlerin PCB’lere doğru ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için referans noktaları (Fiducial Point) kullanılır. Bu noktalar PCB (Baskılı Devre Kartı) üretim sürecinde kart üzerine eklenen, genellikle küçük dairesel bakır noktalardır. Farklı tip fiduciallar da bulunur. Fiducial noktaları PCB tasarım ve üretim sürecinde eklenir ve daha sonra PCB’nin SMD dizgisi sırasında kullanılır. Genellikle en az 3 nokta tercih edilir. Fiducial noktaları, PCBA üretim sürecinde elektronik malzemelerin yanlış yerleştirilmesini önler. PCB tasarımı ve üretiminde fiducial noktaları yüksek hassasiyetli uygulamalarda bileşenlerin doğru yerleştirilmesini sağlayarak üretim hatası riskini azaltır ve daha yüksek kaliteli PCBA üretimini mümkün kılar.

PCB Terms 3 – Automatic machines are preferred in order to optimally assemble the components of the designed electronic devices. These components are divided into two basic classes as SMT and THT. Fiducial Points are used to ensure correct and consistent placement of these components on PCBs. These dots are usually small circular copper dots added to the board during PCB (Printed Circuit Board) manufacturing process. There are also different types of fiducials. Fiducial points are added during PCB design and manufacturing process and then used during SMD assembly of the PCB. Generally, at least 3 points are preferred.Fiducial dots prevent misplacement of electronic materials in the PCBA manufacturing process. Fiducial points in PCB design and manufacturing enable accurate placement of components in high-precision applications, reducing the risk of manufacturing errors and enabling higher quality PCBA production.

2- X-Out Board

2- X-Out Board

PCB Terimleri 3 – PCB üretiminde “X-OUT” terimi PCB panellerindeki arızalı kartları ifade eder ve arızalı kartların üzerinde “X” işareti bulunur. Bu PCB’ler etiketle gösterilebilir veya kalemle işaretlenebilir. Genellikle SMD dizgi firmaları SMD dizgi sırasında verimlilik kaybına neden olduğundan, PCB üretimlerinde “X-OUT” panel istenmez ancak PCB’ler üretilirken arızalı kartlar çıkabilir. Panellemede ne kadar fazla kart varsa “X-OUT” çıkma olasılığı kadar yüksek olacaktır. PCB’ler üretimden X-OUT olmadan da önderilebilir ancak üretimde maliyet artacağı için PCB’nin birim maliyeti arttıracaktır. PCB üretiminde kabul edilebilir kalite seviyesi genel olarak X-OUT kartların sayısının PCB sayısının %20’sinden az olmasıdır. “X-OUT” kartlar gönderilirken miktarı ve adedi paketleme esnasında açıkça belirtilmelidir.

PCB Terimleri 3

PCB Terms 3 – In PCB manufacturing, the term “X-OUT” refers to defective boards on PCB panels, and defective boards have an “X” mark on them. These PCBs can be labeled or marked with a pencil. Generally, since SMD assembly companies cause loss of efficiency during SMD assembly, “X-OUT” panels are not desired in PCB production, but defective cards may appear when PCBs are produced. The more cards in the paneling, the higher the probability of “X-OUT” emerges. PCBs can be sent from production without X-OUT, however the unit cost of the PCB will increase since the cost will increase in production. The acceptable quality level in PCB production is that generally total number of X-OUT cards are less than 20% of the number of PCBs. When sending “X-OUT” cards, the amount and quantity must be clearly stated during packaging.

3- Test Pinleri

3- Test Pins

PCB Terimleri 3

PCB Terimleri 3 – PCB üretiminde bir kusurun tespit edilmesi ve düzeltilmesi, ürün kalitesini arttırmak için önemlidir. Bu kontrol otomatik makineler ile olunca hatayı kaçırma oranı düşmektedir. Bu amaçla PCB’nin üzerine (çıta kısımlarına) test pinleri eklenir. Bu test pinleri sayesinde V-CUT veya kesim işleminin uygulandığının doğrulaması yapılabilir. Test pin (elektriksel test) PCB üretiminde e-test aşamasında kullanılan bileşendir. PCB fabrikasında tercihine göre çeşitli tip ve şekilde olabilirler. Ayrılıp tekil ürün haline getirilince kartların bağlantıları kopar. Tasarıma da bir etkileri yoktur.

PCB Terimleri 3

PCB Terms 3 – Detecting and correcting a defect in PCB manufacturing is important to improve product quality. When automatic machines control these, the rate of missing the error decreases. For this purpose, test pins are added on the PCB (slat parts). Thanks to these test pins, it can be verified that the V-CUT or cutting process is applied. The test pin (electrical test) is the component used in the e-test phase of PCB production. They can have various types and shapes according to the preference of the PCB factory. When they are separated and turned into a single product, the connections of the PCBs are broken. It has no effect on the design, either.

PCB Terimleri 3

Cross-Platform UI Yazılım Geliştirme Kiti: Flutter

Winbond, Özdisan Line Card’ındaki Yerini Aldı