in ,

Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!

Özdisan Does Not Compromise On Quality!

Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!
Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!

Kalite Yönetim Sisteminde; ürünlerin ve hizmetlerin sürekli olarak müşteri beklentileriyle uygulanan standartları karşılayacak şekilde iyileştirilmesi şirketler için büyük önem taşımaktadır.

Bu ayki sayımızda Özdisan Elektronik Kalite Yönetim Sistem Müdürü Arife Acar ile bir araya geldik. Acar, “Hep daha ileriye gitmek, her zaman en kaliteli hizmet” sloganıyla bu sisteme verdiği önemi gözler önü ne sererek Özdisan Elektronik’teki kalite yönetim anlayışını detaylarıyla anlattı.

Continuous improvement of products and services to align with customer expectations and applicable standards is of paramount importance within the framework of a Quality Management System.

In the latest edition of this month’s publication, an interview was conducted with Arife Acar, the Quality Management System Manager at Özdisan Electronic. Acar explained the quality management approach at Özdisan Electronic in detail, revealing the importance he attaches to this system with the slogan “Always going further, always the highest quality service”.

Özdisan Elektronik olarak Türkiye’nin lider komponent distribütörüyüz. Kuruluşumuzdan bu yana köklü bilgi birikimimiz ve kesintisiz gelişen entegre Kalite Yönetim Sistemimiz ile sektördeki pozisyonumuzu sağlamlaştırdık. Özellikle havacılık, otomotiv, beyaz eşya ve aydınlatma gibi çeşitli alanlarda, dünya çapında bağlantılarımızı güçlendirerek, Türkiye’nin teknolojik büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadık. Sürekli güncellenen tedarik zincirimiz ve yenilikçi çözümlerimizle, sektörlerin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve yenilikçi komponentleri sağlamak suretiyle, onların rekabet gücünü artırdık ve teknolojik ilerlemelerine katkıda bulunduk. Bu süreçte her zaman “daha iyiye ulaşmak” anlayışıyla hareket ederek, müşterilerimizin ve sektörün beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar attık.

What are your experiences as Özdisan Elektronik since 1980? How did you shape your growth in the sector with the Quality Management System? How did you contribute to technological progress in this process?

As Özdisan Electronic, we are Türkiye’s leading component distributor. Since our establishment, we have strengthened our position in the industry with our deep-rooted know-how and continuously improving Quality Management System. We have played a key role in achieving Türkiye’s technological growth targets by strengthening our worldwide connections, especially in various fields such as aviation, automotive, white goods and lighting. With our continuously updated supply chain and innovative solutions, we have increased the competitiveness of industries by providing them with the quality and innovative components they need, and contributed to their technological progress. In this process, we have always acted with the understanding of “reaching for the better” and have taken steps to meet the expectations of our customers and the industry.

Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!

How did you establish the Quality Management System as Özdisan Electronic?

Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Standardına uygun olarak kurguladık ve sürekli güncel tutuyoruz. ISO 9001 dışında ISO 45001, ISO 14001, ve ISO 27001 sertifikalarını da bünyemize katmış durumdayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun, 2018 yılında geçiş süreci tamamlanarak yürürlüğe girdi. Özdisan olarak 2019 yılında bu kanunun gerektirdiği süreçleri yerine getirerek geçişlerimizi yaptık. Çalışan, tedarikçi, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışan adaylarımızın kişisel verilerini bu kanuna uygun şekilde alıyor, işliyor ve saklıyoruz. Kanunun ve KVKK Kurulu’nun talep ettiği idari ve teknik tedbirleri alarak, sorumluluğumuz altındaki tüm kişisel verileri kurallara uygun bir şekilde
yönetiyoruz.

We have established our Quality Management System in accordance with the ISO 9001 Quality Management Standard and keep it constantly updated. In addition to ISO 9001, we have also incorporated ISO 45001, ISO 14001, and ISO 27001 certificates.

Could you give information about the implementation of Law No. 6698 on the Protection of Personal Data in your company?

Law No. 6698 on the Protection of Personal Data entered into force after the transition process was completed in 2018. As Özdisan, we made our transitions in 2019 by fulfilling the processes required by this law. We receive, process and store the personal data of our employees, suppliers, customers, visitors and employee candidates in accordance with this law. We manage all personal data under our responsibility in accordance with the rules by taking the administrative and technical precaution requested by the law and the PDPA.

Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!
Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor!


2023 yılında başladığımız Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre oluşturulan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” geçiş çalışmalarımız son aşamasına geldi. Başvurumuz İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden bakanlığa ulaştırıldı. Bu sertifika ile ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerimizi tüm dünyayla entegre bir şekilde yapabileceğiz.


Her yıl hedeflerimizi belirleyip, ölçerek daha iyiye gitmek için hedeflerimizi güncelliyor ve uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Özdisan Kaliteden Taviz Vermiyor! Şirketimizde Kalite Yönetim Sistemini kurup işleten bir ekip olmakla birlikte, tüm şirket çalışanları kendi görevleri dahilinde kaliteyi içselleştirmiş durumdalar.
“Kalite”, şirketimizde bir kişinin ya da grubun değil, tüm çalışanların görevidir. Sloganımız “Hep daha ileriye gitmek, her zaman en kaliteli hizmet” felsefesini yansıtmaktadır. Üst yönetimimizin duyarlılığı ve Özdisan çalışanlarının kalite bilincine sahip olması, motivasyonumuzu artırmakla birlikte sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olmamızı sağlıyor. Şirketimizin her ferdine sürece katkıları için teşekkür ederim.

What is your approach to Information Security Management System and what level are you at in this field?

We fulfilled the responsibilities of the ISO 27001 Information Security Management System, one of the prerequisites for the transition to the “Authorized Economic Operator (AEO )”, and received our certificate in late 2022. We have established a system that will protect the confidentiality, integrity and accessibility of our data at the highest level against information security and cyber security threats in all our processes and manage the risks that may occur. We fully fulfill adequate information security and physical security precautions in our system room and other units.

What is your company’s current situation regarding the facilitation of customs procedures?


In 2023, our AEO transition work, which was created according to the Regulation on Facilitation of Customs Transactions, which we started in 2023, reached its final stage. Our application was delivered to the ministry from the Istanbul Regional Directorate. With this certificate, we will be able to carry out our import, export and foreign trade transactions in an integrated manner with the whole world.What is Özdisan’s approach to quality management and continuous improvement?


Every year, we set and evaluate our targets, update our goals and improve our practices in order to get better. Özdisan Does Not Compromise On Quality! While there is a team that establishes and operates the Quality Management System in our company, all company employees have internalized quality within their own duties. 

“Quality” is not the duty of one person or group in our company, but of all employees. Our slogan reflects the philosophy of “Always going further, always the highest quality service”. The sensitivity of our senior management and the quality consciousness of Özdisan employees increase our motivation and enable us to be in continuous improvement and development. I would like to thank every member of our company for their contributions to the process.

Bilimin Sınırlarını Zorlayan Güvenlik: Kuantum Kriptografi

NUC131LD2AEU