in ,

“Kullanıcıların Yeni Teknolojilere Geçişini Hızlandırıyoruz.”

Elektronik komponent distribütörlüğünde Türkiye’nin lider markası Özdisan Elektronik, Ar-Ge’yi; teknoloji, üretim ve nitelikli işgücü istihdamının en önemli etkenlerinden biri olarak görüyor. Özdisan, uzman ekibiyle birlikte kendi bünyesinde Ar-Ge departmanı olmayan müşterilerine küçük ve orta ölçekli Ar-Ge projelerinde destek veriyor. Ar-Ge ve teknik destek departmanı, komponentlerle ilgili gerekli dokümanların ve örnek yazılımların temin edilmesinden ürün seçim önerilerine kadar birçok konuda müşterilerine destek sağlıyor. Ar-Ge ve Teknik Destek Müdürü Sabri Dağeri ile bir araya gelerek Özdisan Elektronik’in Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili keyifli bir söyleşi yaptık.

Kullanıcıların

Özdisan Elektronik’in sektörde doldurduğu boşluk hakkında neler söylemek istersiniz?
Özdisan Elektronik, kurulduğu 1980 yılından itibaren sürekli kendini geliştirerek her dönemde sektörünün öncülerinden olmayı başarmıştır. Komponent sektöründe teknoloji ve dolayısıyla müşterilerin talepleri oldukça hızlı değişmekte ve bu değişeme ayak uyduramayan şirketlerin zamanla sektörün dışında kaldıklarını görmekteyiz. Özdisan Elektronik yapmış olduğu yatırımlarla ve sürekli genişleyen eğitimli ve deneyimli kadrosuyla kendini güncel tutmayı başaran şirketlerden biri. Özdisan Elektronik’in sektörde başarılı olmasının bir diğer nedeni de müşterileri ile kurmuş olduğu yapıcı ve destekleyici iş modeli diyebiliriz. Sadece büyük oyuncularla yol almıyor aynı zamanda start-up şirketlerini de destekleyerek müşterileri ile birlikte büyümeyi tercih ediyor. Son yıllarda geleneksel iş alanlarındaki daralmadan dolayı üreticiler inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı yeni iş alanlarına yöneldi. Özdisan Elektronik bünyesine katmış olduğu yeni marka temsilcilikleri ile bu projelere de destek veriyor.

Özdisan bünyesinde bulunan Ar-Ge ve FAE ekipleri kullanıcıların yeni teknolojilere geçişini hızlandırmaktadır. Ar-Ge çalışmaları için hızlı komponent ve dokuman temini oldukça önemlidir. Özdisan Elektronik, Türkiye’de en büyük stok çeşitliliğine sahip olan tedarikçidir. Ayrıca kullanıcılar, ozdisan.com vasıtası ile tüm stok bilgisine ulaşıp dokümanlarını temin edebilmekte ve online olarak sipariş verebilmektedir. Bu olanaklar Ar-Ge projelerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır. Özdisan, komponent tedarikinin yanında aynı zamanda üreticidir. Elektronik bir cihazın üretilmesi için komponent ve PCB tedarikinin yapılması, dizgi makinalarında bu malzemelerin birleştirilmesi gerekir. Tek bir elektronik cihazda birçok farklı kaynaktan malzeme tedarik edilmesi gerekir, bu operasyonlar şirketler için zorlayıcı olabiliyor. Özdisan Elektronik, müşterilerine bu hizmetleri de sunarak müşterilerinin operasyon yükünü de azaltıyor.

Ar-Ge ve Teknik destek departmanı firmalara hangi konularda destek oluyor? Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Ar-Ge ve teknik destek departmanı daha çok teknik destek merkezli diyebiliriz. Departmanda 9 mühendis ve 1 tekniker görev yapmaktadır. Kendi bünyesinde Ar-Ge departmanı olmayan müşterilerimize küçük
ve orta ölçekli Ar-Ge projelerinde destek veriyoruz. Bir komponenti veya teknolojiyi öğrenmenin ve müşterilerimize anlatabilmenin en
iyi yolu bizzat kendimiz tarafından uygulanması. Yapmış olduğumuz projelerin seçiminde daha çok yeni komponentlerin ve teknolojilerin öncelikli olduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge ve teknik destek departmanı kullanıcılara komponentlerle ilgili gerekli dokümanları ve örnek yazılımları temin ediyor, kullanıcılara ürün seçiminde önerilerde bulunuyor, kullanıcıların yaşamış olduğu teknik sorunları çözmek için kendi tecrübelerini paylaşıyor ve ihtiyaç duyulması halinde üretici ile irtibata geçerek gerekli teknik desteğin kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor. Ar-Ge ve teknik destek departmanının bir diğer görevi de teknik imkanlar çerçevesinde komponent testi yapmaktır. Kullanıcılar sorun yaşamış oldukları ürünleri test yapılması için Özdisan’a gönderebiliyor.

Kullanıcıların


Özdisan’ın kısa ve orta vadede Ar-Ge çalışmaları ile ilgili hedefleri nelerdir?
Son yıllarda endüstriyel cihazlarda
IoT entegrasyonu oldukça önem kazanmış durumda. Hali hazırda yapmış olduğumuz IoT projeleri oldukça gündemde. İlerleyen dönemde bu projelere daha çok ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Linux ve Android işletim sistemi eskiden sadece PC, tablet ve cep telefonlarında kullanılırken günümüzde elektronik tasarımların içerisinde yer alıyor. İlerleyen dönemde bu konularda da çalışmalarımız olacak. Kendi bünyemizde yapmış olduğumuz geliştirme kartları da bulunuyor. Bu ürünlerin sayısını da artırmayı düşünüyoruz.


Özdisan Ar-Ge operasyonlarının satış ve ihracat rakamlarına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ar-Ge ve teknik destek departmanının satış rakamlarına olan etkisi doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşiyor.Ar-Ge projesi gerçekleştirildiği zaman ürün satışı yapılarak doğrudan bir etki sağlanırken vermiş olduğumuz teknik destek ile komponent satışının miktarını dolaylı olarak da etkileyebiliyoruz. Elektronik komponent satışı yapılırken tedariki yapılan ürünün teknik olarak desteğini verebilmek, kullanıcılarda güven sağlamaktadır ve bu güven satış miktarını olumlu yönde etkilemektedir.

Kullanıcıların

Bir Ar-Ge projesi geliştirirken hangi aşamalardan geçmektedir?
3 aşamadan bahsedebiliriz. Bunlar; hazırlık, uygulama ve saha testi. Projeye doğru bir başlangıç yapabilmek için hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Hazırlık aşamasında müşterinin ihtiyaçları tespit edilir, rakip ürünler ile karşılaştırmalı inceleme yapılır ve maliyet hedefleri belirlenir. Müşteri ile bu konular üzerinde mutabık olunduktan sonra yazılı
olarak senaryo oluşturulur ve her iki tarafın onayına sunulur. Uygulama aşamasında ilk önce donanım tasarımı yapılır ve numune üretilir. Donanım testleri yapıldıktan sonra eğer sorun görülmez ise yazılım aşamasına geçilir sorun görülmesi durumunda tekrar numune üretimi yapılır. Büyük kapsamlı projelerde donanım ve yazılım tasarımı farklı mühendisler tarafından yapılırken küçük ve orta ölçekli projelerde tek bir mühendis tarafından yapılabilir. Tasarımın Ar-Ge tarafından testleri bittikten sonra müşteriye test için gönderilir, müşteri tarafından sorun tespit edilmesi durumunda yeniden revizyon yapılır. Tüm laboratuvar testleri bittikten sonra deneme üretimi yapılarak saha testine gönderilir. Saha testinde son kullanıcılardan gelen geri bildirime göre gerek görülürse yine revizyonlar yapılabilir. Geri bildirimlerde sorun görülmemesi durumunda üretim adedi kademeli olarak artırabilir.
Bir projenin sağlıklı olarak hayata geçmesi için bu aşamalar takip edilmelidir. Aksi takdirde zararlara neden olacak sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kullanıcıların

Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını yeterli buluyor musunuz?
Geçmişe oranla son yıllarda Ar-Ge alanında gelişmeler mevcut ama hala olması gereken seviyelerde değil. Elektronik üretim yapan şirketlerin ticari başarısının yanında teknik olarak da başarılı ürünleri olması gerekiyor. Ticari başarı olmadan iyi bir ürüne sahip olmak fayda sağlamayacağı gibi iyi bir ürüne sahip olmadan da ticari başarı elde etmek mümkün değildir. Globalleşmeyle birlikte yerli şirketler sadece iç piyasada değil dünyadaki rakipleri ile de rekabet etmek durumundadır. Elektronik üretim yapan şirketler doğru Ar-Ge yatırımları ile rakiplerine göre avantaj elde edebilir. Maliyet odaklı rekabet yerine katma değeri yüksek ürünler daha çok kar sağlayabilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yeni tasarım komponentlerin maliyeti eski teknoloji komponentlere göre daha düşük olabiliyor. Üreticilerin tasarımlarını güncel tutmaları maliyet yönünden de avantajlar sağlıyor.

Arduino Ürünleri

“Lider Konumumuzu Koruyoruz”