in ,

İhracat Artısı, Ekonomideki Büyümeyi Tetikliyor

ÖZDİSAN
FİLİZ BAYCAN
ÖZDİSAN ELEKTRONİK İHRACAT MÜDÜRÜ

Günümüzde, küreselleşme sürecinin de etkisiyle dünya ekonomilerinde hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşanıyor. İhracat artışı gerek ülke ekonomilerinde gerekse iktisadi işletmelerde büyüme adına önemli bir itici güç yaratıyor. Dış ticaretin büyüme üzerindeki başlıca etkilerini; ihracat artışı; dış piyasaları öğrenme etkisi, daha girişimci bir şirket yapısı, daha gelişmiş kaynak tahsisi, pazarlama ve üretim yetenekleri başta olmak üzere teknik bilgi ve becerinin uluslararası tecrübe ile entegrasyonu şeklinde özetleyebiliriz.

ÖZDİSAN

Uluslararası piyasalara girişte mevcut rekabet, etkin bir fiyat mekanizmasının oluşumunu zorunlu hale getiriyor. İhracata dayalı büyüme hedefleyen ekonomilerde ihracat artışı üretim ve istihdam artışının en önemli belirleyicilerinden biridir. İhracat artışı başka bir ifade ile ülke mallarına olan dış talep artışı, iç talepte daralma olmaması koşuluyla üretim hacminde ve istihdam düzeyinde artış anlamına gelir.

İhracat artışı, döviz girdilerini artırarak dış ödemelerdeki döviz baskısını azaltır. İhracattaki büyüme şirket verimliliğinde büyüme yanında iç pazardaki dalgalanmaların negatif etkisini azaltıcı bir yaratmaktadır. Özdisan Elektronik, ihracat satışlarındaki artışa yukarı yönlü bir ivme kazandırmayı en temel hedefleri arasında görüyor.

ÖZDİSAN

İhracat, ekonomik büyümeyi şu açılardan etkiler:
• Yatırımların etkinliğinin artırarak,
• Firmalara büyük piyasalara erişim imkânı sağlayıp, üretim ölçeğini büyüterek, • Tasarruf ya da yabancı sermayeyi arttırarak,
• Ticari kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan rant kollayıcı faaliyetleri ve tekelleşmeyi azaltarak,
• Yerli üreticileri rekabete zorlayıp, onları yeniliklere açık hale getirerek,

Global bazda bakıldığında ihracat artışı endüstriler arası etkileşimi arttırıp, teknolojik ilerlemeyi hızlandırarak ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. Bu nedenle ihracat artışı, büyümenin şartı olarak kabul edilebilir. İhracata dönük dış ticaret politikasının asıl işlevi, kurulmuş ve ilerde kurulacak olan endüstrileri, rekabete hazırlayarak uzun dönemde ulusal ekonominin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlamaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

ÖZDİSAN

Kablosuz Enerji Teknolojisi Ve Güvenlik

ÖZDİSAN

Fiyat İstikrarının Sağlanması Üretimi Destekliyor