in ,

Gelecekte Güneş ve Rüzgar Var

İnsanoğlunun enerji ihtiyacı yüzyıllardır fosil bazlı yakıtlar olan petrol, kömür ve doğal gazdan sağlanıyor. Sanayi devrimiyle birlikte gelişen makineler de bu kaynakların kullanım oranlarını önemli ölçüde artırdı. Sürekli değişen konjonktürde üretim olağanüstü boyutlara ulaştı. Sanayileşme ve nüfus artışıyla birlikte fosil yakıtlara olan talebin artması, beraberinde küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği, sağlık problemleri gibi ciddi sorunları getirdi.

Önlem alınamayacak boyutlara ulaşan fosil bazlı yakıtların kullanımının önümüzdeki yıllarda da çevremize büyük tahribatlar vereceği öngörülüyor. Ülkeler, doğal kaynaklarına bağlı olarak, dünyadaki yeni enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına hız vermeye başladı. Günümüzde temiz enerji kaynağını oluşturacak teknik bilgi ve teknolojiye ülkeler artık sahip. Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğalgaz gibi fosil bazlı yakıtların yerini alabilecek ve geleceğin enerji kaynakları olabilecek en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle 2050 yılında insan nüfusunun 9 milyara kadar ulaşabilecek olması ihtimali göz önüne alındığında alternatif enerjilere olan ihtiyaç bir kez daha anlaşılıyor.

2060 yılında elektrik talebi iki kat artacak

Dünya Enerji Konseyi, Accenture Strategy ve Paul Scherrer Enstitüsü’nün hazırladığı “2016 Global Enerji Senaryoları” raporuna göre, 2060 yılı itibarıyla elektrik talebi bugünkünün iki katı artacak. Elektrik üretiminde yüzde 4 olarak kullanılan güneş ve rüzgar enerjisi 2060 yılına gelindiğinde en fazla büyümenin kaydedileceği alanlar. Güneş ve rüzgar enerjisinin, elektrik üretimindeki payının 2060 yılında yüzde 20 ile 39 arasında büyüyeceği öngörülüyor. Rüzgardan enerji sağlanabileceği uzun süredir bilinen bir gerçek. Çevreye olan duyarlılığı neticesinde birçok ülke rüzgar enerjisini kullanmaya başladı. Bu yöntemde uyumlu bölgelere rüzgar türbinleri konumlandırılarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Yatırımları git gide artan bu yenilenebilir enerji kaynağı ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından kullanılıyor.

Raporda ayrıca enerjinin geleceğine yönelik üç senaryo yer alıyor. “Bitmemiş Senfoni”, “Modern Caz” ve “Hard Rock” olarak adlandırılan senaryolarda, enerjide yaşanabilecek değişimler ele alınıyor. “Modern Caz” senaryosunda; enerji politikalarına tamamıyla serbest piyasa mekanizmaları yön veriyor. Enerjiye erişim artarken maliyetler azalıyor. Bunun için teknolojik yeniliklere öncelik veriliyor. İkinci senaryo olan “Bitmemiş Senfoni”de enerji politikalarına devletler yön veriyor. Temel kaygı, küresel iklim değişikliğinin önüne geçen sürdürülebilir enerji sektörüne sahip olmak. Senaryoda enerji politikalarının sürdürülebilir olması için uluslararası iş birliğine önem veriliyor. Enerji alanında uzun vadeli uluslararası politikalar geliştiriliyor ve bunlar koordineli biçimde uygulanıyor. Son senaryo olan “Hard Rock” enerji politikalarına kısmen devletlerin kısmen ise piyasa mekanizmalarının yön verdiğini söylüyor. Yerel enerji ihtiyaçlarına en uygun görülen kısa vadeli politikalar yürütülüyor ve uluslararası iş birliği güdülmüyor.

Enerji sektöründeki dijitalleşmeyi ifade eden Enerji 4.0, üretimde endüstri 4.0’ın yarattığı devrimi enerji sektöründe yaratıyor. Yenilenebilir kaynaklarla alakalı kesintiler, nükleer enerjinin kullanımdan kalkmaya başlaması, linyit, sert kömür, yağ ve gaz gibi kaynakların kullanımdan kalkmaya başlaması, yeni iletim ve dağıtım şebekelerinin ortaya çıkışı Enerji 4.0’a ihtiyaç duyulmasının en temel sebepleri. Enerji 4.0 için en önemli bileşen ise siber – fiziksel sistemler. Siber fiziksel sistemler, fiziksel bileşenlerden oluşan ve bilgisayar tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edilen ve izlenen sistemleri ifade ediyor. Enerji endüstrisi, sanayi devrimi ile büyük ve kompleks bir siber fiziksel sistem haline geliyor. Enerji sektöründeki bu gelişmeler ise Endüstri 4.0’ı maddi anlamda olumlu yönde etkiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

ÖZDİSAN

Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsan

İstanbulspor

İstanbulspor Başarılı Bir Sezon Geçirdi