in ,

ESP8266 Wi-Fi Shield

  • NodeMcu, ESP8266 çipi bulunan açık kaynak kodlu geliştirme kitidir. Geliştirme birimleri, hızlı Wi-Fi bağlantıları desteklemek için uygundur.
  • ESP8266 kablosuz ağlar için kullanılabilir ve internet ile mikroişlemci arasında köprü görevi görebilir.
  • ESP8266 çipi ile harici kablolama minimum seviyede tutulmuş ve modül devre üzerinde küçük bir alan kaplamaktadır.
  • NodeMCU’nun bu sürümü, USB seri dönüştürme için CH340 çipine sahiptir.
Hemen İncele

Arduino Mega 2560

Temassız Sensörler Contactless Sensors