in ,

Embedded TFT Ekranlar

Embedded TFT Screens

Günlük hayatımızın dijitalleşmesiyle birlikte elektronik cihaz tasarımlarında kullanıcı beklentileri gittikçe artıyor. MCU tabanlı sistemlerin yeterli olmadığı elektronik cihazlarda android ve Linux işletim sistemleri cihaz kabiliyetlerini belirgin seviyede yükseltebiliyor. Video oynatma, görüntü işleme, internete bağlanma, yüksek hızlı matematiksel işlemler MCU tabanlı sistemlere göre çok daha kolay ve yüksek performans ile yapılabilmektedir. Android ve Linux tabanlı işletim sistemleri birçok donanım için driver ve kütüphane desteği de sağlıyor. MCU tabanlı sistemler sadece elektronik mühendisleri tarafından programlanabilirken android tabanlı sistemler uygulama geliştiren programcılar tarafından da kullanılabiliyor.

Embedded TFT ekranları tablet ve PC ürünlerinden ayıran en önemli özellik çevresel arayüz birimleri ve endüstriyel çalışma standartlarına uygun olmasıdır. Endüstriyel uygulamalarda CAN bus, UART, SPI, GPIO gibi çevresel arayüzlere ihtiyaç olur. Embedded TFT ekranlar bu arayüzlere sahiptir. Bu cihazlar daha çok makinelerde, fabrika ortamında kullanıldığı için çalışma sıcaklık aralığı geniş olmalı manyetik gürültüden etkilenmemelidir. Embedded TFT’ler bu şartları sağlayabilir. Bu tür ihtiyaçlar için farklı çözümlerde mevcuttur. Single board computer ürünleri işlemci ram flash gibi donanımları üzerinde bulunduran mini bir bilgisayardır fakat bir ekrana ve ana karta sahip değildir. Kullanıcının ana kartı kendi tasarlayıp ekranı entegre etmesi gerekir, Embedded TFT’ler ise tüm bu ihtiyaçları tek bir sistemde sunar kullanıcının herhangi bir donanım geliştirmesi yapması gerekmez. Bu tür ihtiyaçlar için HMI ürünleri de kullanılıyor. HMI ürünleri çeşitli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için sabit şablonlar sunuyor.

Embedded

With the digitalization of our daily lives, user expectations are increasing for electronic device designs.In electronic devices where MCU-based systems are not sufficient, Android and Linux operating systems can significantly increase device capabilities. Video playback, image processing, internet connection, high-speed mathematical transactions can be conducted more easily and with higher performance than MCU-based systems. Android and Linux-based operating systems also provide driver and library support for many hardware systems. While MCU-based systems can only be programmed by electronics engineers, Android-based systems can also be used by application developers.

The most important feature that distinguishes Embedded TFT screens from tablet and PC products is their compliance with peripheral interface units and industrial operating standards. Industrial applications require peripheral interfaces such as CAN bus, UART, SPI, GPIO. Embedded TFT displays have these interfaces. Since these devices are mostly used in machines and factory environments, the operating temperature range must be wide and must not be affected by magnetic noise. Even though various solutions are available for this type of problems, embedded TFTs can meet these requirements. Single board computer is a mini computer type with hardware such as processor ram flash, but it does not have a screen and a mainboard. The user has to design the mainboard himself and integrate the screen. As Embedded TFTs provide all these in a single system, the user does not need to do any hardware development. HMI products are also used for such needs. HMI products offer fixed templates for creating various user interfaces

“Embedded TFT ekranları tablet ve PC ürünlerinden ayıran en önemli özellik çevresel arayüz birimleri ve endüstriyel çalışma standartlarına uygun olmasıdır.”

“The most important feature that distinguishes Embedded TFT screens from tablet and PC products is their compliance with peripheral interface units and industrial operating standards.”

Embedded

Bu ürünler ile hızlı bir kullanıcı arayüzü oluşturulabilir ama bu sistemin esnekliği üreticinin vermiş olduğu geliştirme ortamı ile sınırlıdır, Embedded TFT ekranlarda ise geliştirme ortamı çok daha esnektir. Embedded TFT ekranlarda geliştirici kendi belirlemiş olduğu görselleri kullanabilir, yazılımsal imkânlar çok daha fazladır.

Kullanıcı arayüzü oluştururken çözülmesi gereken konulardan birisi de cihazın mekanik tarafıdır. Yapmış olduğunuz donanımım bir kutu içerisine yerleştirilmesi gerekir. Size özel bir cihaz kutusuna sahip olmak için oldukça yüksek maliyetli bir kalıp yatırımı yapmak gerekir. Yüksek adetli üretimlerde kalıp yatırımı telafi edilebilir. Çok yüksek adetli bir üretim olmayacak ise kalıp yaptırma maliyetleri cihaz maliyetinin önemli bir kısmını oluşturabilir. Hazır kutu çözümleri de kullanılabilir ama bu tür çözümlerde de tüm donanımı mevcut kutuya sığdırmak mümkün olmayabilir veya ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamayabilir. Embedded TFT çözümleri bu konuda da kullanıcılara kolaylık sağlar, ürünler kutusuyla birlikte tümleşik bir ürün olarak temin edilir.

A fast user interface can be created with these products, but the flexibility of this system is limited by the development environment provided by the manufacturer, while the development environment is much more flexible in Embedded TFT displays. The developer can use his own visuals on Embedded TFT screens and much more software possibilities are possible.

One of the issues to be solved while creating a user interface is the mechanical side of the device. The hardware you have made must be placed in a box. It is necessary to make a very costly mold investment in order to have a device box special for you. Mold investment can be compensated in high volume production; however, if very high production is not at stake, mold making costs can make a significant part of the device cost. Ready-made box solutions can also be used, but in such solutions, it may not be possible to fit all the hardware in the existing box or may not fully meet your needs. Being supplied as an integrated product into the box, Embedded TFT solutions also provide convenience to users in this regard.

Android ve Linux sistemlerde geliştirme yaparken kullanıcıların yaşamış oldukları zorluklardan birisi de kendi işletim sistemi sürümlerinin oluşturulmasıdır. Linux tabanlı sistemlerde kullanılan işlemciye özel sürümler, işlemci üreticisi tarafından sağlanıyor. Bu özel işletim sistemi dosyaları SDK olarak isimlendirilir. Tasarlanan donanıma göre Linux işletim sisteminde bazı revizyonlar yapmak gerekebilir. Örneğin; GPIO, UART, SPI, USB, CAN bus, gibi çevresel birimler ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir. SDK dosyasında istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar derlenerek imaj dosyası oluşturulur. İmaj dosyasının oluşturulması detaylı ve vakit alan bir işlemdir, Embedded TFT ekranlarda ise donanıma uygun imaj dosyası üretici tarafından temin edilir, Kullanıcının bu işlemlerle vakit kaybetmesine gerek kalmaz. Android ve Linux sistemlerde geliştirme yapmak için genellikle QT geliştirme ortamı tercih edilir.

One of the difficulties users experience while developing Android and Linux systems is to create their own operating systems. Processor-specific versions used in Linux-based systems are provided by the processor manufacturer. These special operating system files are called SDKs. It may be necessary to make some revisions in the Linux operating system in line with the designed hardware. For example; peripheral units such as GPIO, UART, SPI, USB, CAN bus must be changed depending on the need. After the required changes are made in the SDK file, the image file is created by recompiling it. Creating the image file is an elaborate and time-consuming process. On Embedded TFT screens, the image file suitable for the hardware is provided by the manufacturer. The user does not have to waste time with these processes. QT development environment is generally preferred for development on Android and Linux systems.

Embedded

“Özdisan Elektronik, temsilcisi olduğu markalar ile her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.”

“Özdisan Electronics offers solutions for each and every need thanks to the brands it represents.”

Embedded

Üreticiler QT için gerekli geliştirme dosyalarını ve örnek uygulamaları temin eder. QT birçok farklı işletim sistemine destek veren bir cross compiler’dir. Aynı görsel arayüzü (GUI) hem Android kullanımı için hem de oldukça basit yapılı bir Linux işletimi için derleyebilir. Kullanılmak istenen işletim sistemine göre QT’ye compiler kitleri yüklenir.

Özdisan Elektronik, temsilcisi olduğu markalar ile her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Bu tür sistemler tasarlanırken ihtiyaca göre farklı yollar izlenebilir. Özdisan Elektronik, Allwinner ve Nuvoton markası ile SoC (system on chip) çözümleri sunuyor. Bu çözüm sadece işlemciyi temin eder kullanıcının RAM, FLASH, PMIC gibi çözümleri kendisi tasarlaması gerekir. Bu çözüm ile yapılan tasarımlar oldukça komplekstir ve tasarım süresi uzun olabilir o yüzden yüksek adetli projelerde bu yolun tercih edilmesi önerilir. Özdisan Elektronik, IWAVE markası ile SOM (system on module) çözümleri sunuyor. Bu çözümde üretici işlemci, RAM, FLASH ve PMIC devresini içerisinde barındıran hazır bir board çözümü sunar, kullanıcının sadece ana kartı tasarlaması yeterlidir. Orta ölçekli projelerde tercih edilebilir. SoC ürünlerine göre geliştirme süresi oldukça kısadır. Embedded TFT çözümleri ise en hızlı geliştirilebilen çözümlerdir herhangi bir donanım geliştirmesine ihtiyaç duyulmaz sadece yazılım geliştirmesine ihtiyaç duyulur. Özdisan Elektronik, IWAVE ve PROCULUS markası ile Embedded TFT çözümleri sunuyor.

Manufacturers provide the necessary development files and sample applications for QT. QT is a cross compiler that supports many different operating systems and it can compile the same visual interface (GUI) for both Android use and a very simple Linux operation. According to the operating system to be used, compiler kits are loaded into QT.

Özdisan Electronics offers solutions for each and every need thanks to the brands it represents. While designing such systems, different ways can be followed depending on the need. Özdisan Electronics offers SoC (system on chip) solutions based on Allwinner and Nuvoton. This solution only provides the processor. The user has to design solutions such as RAM, FLASH, PMIC himself. The designs made with this solution are quite complex and the time-span reserved for the design can be long. Therefore, it is recommended to use this method in high-volume projects. Özdisan Electronics offers SOM (system on module) solutions under IWAVE brand. With this solution, the manufacturer offers a ready-made board solution that includes the processor, RAM, FLASH and PMIC circuit and what the user all need is to design the mainboard. It can be preferred in medium-sized projects. Compared to SoC products, the development time is quite short. On the other hand, Embedded TFT solutions offer the fastest way that can be developed and no hardware development is needed. As can be understood, only software development is needed. Özdisan Electronics offers embedded TFT solutions based on IWAVE and PROCULUS brands.

Embedded

Yarım Delik İçi Kaplama Nedir?

Nuvoton’un Türkiye Ziyareti