in ,

Elektronik Devrelerin Vazgeçilmezi: Diyotlar

Elektronik
ÖZDİSAN ELEKTRONİK
AR-GE SAHA UYGULAMA MÜHENDİSİ
KAAN AYDIN

Elektrik akımını yalnızca bir yönde geçiren ve yarı iletken maddelerden oluşan diyotlar, elektronik devrelerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda aktif devre elemanı olan diyotlar çok çeşitli olmaları ve farklı kullanım alanlarına sahip olmaları sayesinde birçok uygulamada tercih edilen devre elemanlarından biri haline gelmiştir. Yapısı itibarıyla anot ve katot olmak üzere iki uçtan oluşmaktadır. Elektriksel akım diyotun anot ucundan katot ucuna doğru akar. Diyotun yapısı, karakteristiği ve çeşitlerinden bahsetmek gerekirse;

Diyot Yapısı

Diyotlar P ve N tipi olmak üzere iki farklı yarı iletken malzemenin birleştirilmesi sonucu elde edilir. P ve N tipi yarı iletken malzemelerin elde edilebilmesi için ise silisyum veya germanyum gibi yarı iletken malzemeler gerekli işlemlerden geçirilir. Bu sayede P tipi maddelerde pozitif yüklü delikler, N tipi maddelerde ise negatif yüklü elektronlar daha fazla sayıda bulunmuş olur.

Türkiye Pazarındaki Konumumuzu Güçlendirdik

ÖZDİSAN

Kablosuz Haberleşme