in ,

Geleceğin Teknolojisi: Edge Bilişim

Future Technology : Edge Information Technology

Edge Bilişim, dijital dünyadaki en heyecan verici yeni kavramlardan biri. Geleneksel bulut bilgi işlem sınırlarını aşan edge bilişim, dağıtılmış bir bilgi teknolojisi mimarisi olarak dikkat çekiyor. IoT ve 5G’nin büyümesiyle gelişen edge bilişim, merkeziyetsiz bir işlem altyapısı olarak da ifade ediliyor.

Edge IT is one of the newest and exciting concepts in digital world. Going beyond the boundaries of traditional cloud information technology, Edge IT attracts attention as a decentralized information technology architecture. Developing as a result of the growth in loT and 5G technologies, Edge IT is described as a decentrealized process structure.

Veriler, günümüz şirketlerinin can damarları. Bu veriler, kıymetli öngörüler sağlarken, kritik iş süreçleri ve operasyonları üzerinde gerçek zamanlı kontrolü destekliyor. Son yıllarda verilerin dijitale aktarılması ve dijitalde korunması son derece önemli hal aldı. Özellikle büyük hacimli verilerin taşınmasıyla birlikte ağ sorunları oluşmaya başladı. Kaynaklara göre, 2025 yılında, IoT cihaz sayısının 22 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu kadar cihazın oluşturacağı veri büyüklüğünü hayal etmekte bile zorlanıyoruz. Fakat bu kadar verinin bir değere dönüşmesi birçok faydayı da beraberinde getirecek. İşte tam bu noktada edge bilişim en etkili çözümlerden biri olarak ortaya çıkıyor.

Supporting real-time control over critical business processes and operations while providing precious foresights, data is the heart of today’s companies. In the last years, transfer and protection of the data in digital media have become extremely important. Network problems began to emerge after carrying especially high volume data. As per the sources, the number of loT devices are predicted to be 22 billion in 2025. It is difficult to even think of the data volume which will be created by these many devices. Yet, turning these data into a value will bring serious advantages. And, Edge IT outstands as one of the most effective solutions at this very point.

Geleceğin Teknolojisi: Edge Bilişim

Şirketler ya da organizasyonlar bu anlamlandırdıkları verilerle; daha etkin, düşük maliyetli ve uzun çalışabilirlik süresine sahip yapıları geliştirebilecek. Edge bilişim ve 5G ile arasındaki ilişkiye değinecek şirketler, bir edge bilişim altyapısına sahip olmadıkları müddetçe 5G’den gerçekten yararlanamayacak. Ancak şirketler kablolu ve hatta gerekirse Wi-Fi dahil olmak üzere farklı ağ modelleri aracılığıyla edge bilişim altyapısını kullanabilecek.

The companies or organizations will be able to develop more efficient and affordable structures with longer workability periods thanks to these data interpreted by them. The companies which will address the relationship between Edge IT and 5G will not benefit from 5G as long as they do not build an Edge IT infrastructure. The companies can only use Edge IT infrastructure via different network models including cabled connection and even Wi-Fi.

Edge Bilişim

Edge Bilişimin Kullanım Alanları

Verilerin işlenmesi ve analizi için merkeze iletilmesindense verinin üretildiği yerde bu işlemi gerçekleştiren edge bilişim birçok alanda da kullanılabiliyor. Bu bir fabrika, bir perakende mağazası ya da akıllı şehir de olabilir. Bir fabrikada üretim ekipmanlarını izleyen cihazları veya uzak bir ofisten canlı görüntü gönderen internete bağlı bir video kamerayı düşünün. Veri üreten tek bir cihaz, bunu bir ağ üzerinden oldukça kolay bir şekilde iletebilirken, veriyi ileten cihazların sayısı arttıkça sorunlar da baş gösteriyor. Canlı görüntüleri ileten bir video kamera yerine, bunu yüzlerce veya binlerce cihazla çarpın. Gecikme nedeniyle sadece kalite zarar görmüyor, aynı zamanda bant genişliği maliyetleri de astronomik olabiliyor. Edge bilişim tüm bu sorunları çözebilecek bir sistem altyapısıdır. Tarım üzerinden edge bilişimi anlatmak gerekirse; temel gereksinimler olduğu ifade edilen güneş ışığı, toprak veya böcek ilacı olmadan kapalı bir ortamda ürün yetiştiren bir çiftçi düşünün. Bu işlem, büyüme sürelerini yüzde 60’tan fazla azaltır. Sensörlerin kullanılması, işletmenin su kullanımını, besin yoğunluğunu izlemesini ve optimum hasadı belirlemesini sağlıyor. Veriler, üretim sırasında çevresel faktörlerin etkilerini bulmak, ürün yetiştirmek, sürekli iyileştirmek ve ürünlerin en iyi koşullarda hasat edilmesini sağlamak için toplanır ve analiz edilebilir. Perakendeler de edge bilişimin gücünden faydalanabilir. Perakende işletmeleri gözetim, stok takibi, satış verileri ve daha birçok iş sürecinden çok büyük veri hacimleri üretebilir. Edge bilişim, bu çeşitli verilerin analiz edilmesine, iş fırsatlarının belirlenmesine, satışların tahmin edilmesine ve satıcı siparişinin optimize edilmesine yardımcı olabilir.

Edge IT Usage Areas

Edge IT does not transmit the data to the centre for processing and analysing, but processes and analyses the data where it is produced and thus it can be used in many fields, which may be factory, a retailing shop or a smart city. Imagine the devices monitoring production equipment in a factory or a connected video camera sending a live image from a faraway office. Only one device which produces data can transfer this through a network easily. Yet, when the number of transferring devices increases, the problems also increase. Instead of a video camera which transmits live images, multiply this with hundred and thousand of devices. Not only the quality is damaged because of the delay, but also the costs of bandwidth can be too high. However, Edge IT is a system infrastructure that is able to solve all these problems. If we are to explain this using agricultural examples, we can say that: Imagine a farmer who grows crops in a closed space without sunshine, soil or insecticide that are regarded as basic needs. This process decreases their growing time more than 60%. Thanks to sensors, water use of the enterprise and food intensity can be monitored and also optimum harvesting can be determined. The data are collected and analyzed to find out the impacts of environmental factors during the production, raise products, constantly improve them and harvest them under the best conditions. The retailing stores can benefit from the power of Edge IT. The retailing stores can produce surveillance, stock tracking, sales data and also very large date from many processes. Edge IT may help in analysing these various data, determining job opportunities, foreseeing the sales and optimizing seller orders.

Geleceğin Teknolojisi: Edge Bilişim

Perakendeler de edge bilişimin gücünden faydalanabilir. Perakende işletmeleri gözetim, stok takibi, satış verileri ve daha birçok iş sürecinden çok büyük veri hacimleri üretebilir.

The retail stores may benefit from the power of Edge IT. Theseenterprises may produce surveillance, stock tracking, sales data and big volumes of data from many more business processes.

Edge Bilişim
Geleceğin Teknolojisi: Edge Bilişim

Edge Bilişimin Faydaları

Yeni bir alan olmasına rağmen edge bilişim birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bu avantajlardan en önemlilerden biri düşük gecikme süresi. Edge bilişim, kaynakları birbirine yaklaştırdığı için gecikme sorunlarını ortadan kaldırıyor. Çünkü veriler, edge bilişim sayesinde gecikme süresini azaltan harici bir veri merkezinde veya bulutta bulunmuyor. Yüksek bant genişliği de edge bilişimin avantajları arasında yer alıyor. Verileri yükleme ve çözümlenmesini daha hızlı yapabilen edge bilişim, her veri kaynağının bilgilerini kendi işlemesine olanak tanıyor. Bu durum depolama masraflarını azaltırken, en uygun bilgiyi bulma sürecini de hızlandırıyor. Edge bilişimin en önemli farklılıklarından biri de işletmelere sunduğu maliyet avantajı. Yerel cihazlar için veri yönetimi çözümlerine daha az harcama yapıyor. Edge bilişim, bilgi ve operasyonel teknolojiler arasında bir köprü görevi görüyor. Cihazları uyumlu bir şekilde işleme yeteneği sayesinde sürekli bir yenilik akışı sağlıyor. Bulut bilişimin saldırılara veya elektrik kesintisine karşı savunmasız olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Edge bilişimde ise veriler büyük ölçüde yerel cihazlarda işlendiğinden ve depolamayı veri merkezleri arasında dağıtılabildiğinden bu tür riskler barındırmıyor.

Benefits of Edge Information Technologies

Even though it a brand new field, Edge IT offers many advantages, one of which is decrease in delay time. Edge IT resolves this delay problem since it draws the resources to each other and the data are not present in any external data center or cloud that prolongs the delay time. One of the advangates of Edge is high bandwidth. Loading and analysing the data quickly, Edge IT enables each data source to process its own data. And this accelarates the process of finding the most proper information while lessening the storage costs. One of the most important differences offered by Edge IT is the cost-efficiency. It spends less on the data management solutions for local devices.
Edge IT functions as a bridge between information and operational technologies. Edge IT offers a constant flow of innovations thanks to its capability of processing the devices consonantly. We are able to witness that cloud information technology is vulnerable to attack and power cut. Yet, Edge IT does not contain such risks since the data are mostly processed in local devices and disperse the storage among the data centers.

Büyümeye Devam Ediyoruz

Philips Fidelio L4 ve T2 Kulaklıkları Uyum ve Konfor Sağlıyor