CMT826X

CMT826X cihazı, 5000 VRMS izolasyon derecesine sahip yüksek performanslı dört kanallı bir dijital izolatördür. CMT826X, dijital veriyi iletmek için bir On-Off keying (OOK) modülasyon şemasına sahiptir ve bu şema, silikon dioksit tabanlı bir izolasyon bariyeri üzerinden dijital veriyi iletmek için kullanılır. Verici, bir dijital durumu temsil etmek için bariyer üzerinden yüksek frekansta bir taşıyıcı sinyal gönderir ve diğer dijital durumu temsil etmek için hiçbir sinyal göndermez. Alıcı, gelişmiş sinyal işleme sonrasında sinyali demodüle eder ve çıkışı bir tampon aşaması aracılığıyla üretir. ENx pin düşükse, çıkış yüksek empedansa gider. CMT826X ayrıca CMTI performansını maksimize etmek ve yüksek frekansta taşıyıcı ve IO tampon anahtarlamasından kaynaklanan yayılan emisyonları minimize etmek için gelişmiş devre tekniklerini içerir. Aşağıdaki şekil, On-Off keying şemasının nasıl çalıştığına dair kavramsal bir detayı göstermektedir.

CMT826X serisi cihazlar, silikon dioksit (SiO2) izolasyon bariyeri sayesinde 5 kVrms izolasyon voltajına sahip, yüksek performanslı, altı kanallı dijital izolatörlerdir.

İzolatör, düşük güç tüketiminde yüksek elektromanyetik dayanım ve düşük emisyon sağlar. Yenilikçi çip tasarımı ve yerleşim teknikleri sayesinde CMT826X cihazının elektromanyetik uyumluluğu, sistem düzeyinde ESD, EFT, dalgalanma ve emisyon uyumluluğunu kolaylaştırmak için önemli ölçüde geliştirildi.

The CMT826X device is a high-performance, quad-channel digital isolator with 5000 VRMS isolation ratings. CMT826X has an On-Off keying (OOK) modulation scheme to transmit the digital data across a silicon dioxide based isolation barrier. The transmitter sends a high-frequency carrier across the barrier to represent one digital state and sends no signal to represent the other digital state. The receiver demodulates the signal after advanced signal conditioning and produces the output through a buffer stage. If the ENx pin is low then the output goes to high impedance. The CMT826X also incorporates advanced circuit techniques to maximize the CMTI performance and minimize the radiated emissions due to the high frequency carrier and IO buffer switching. The figure below shows a conceptual detail of how the On-Off keying scheme works.

The CMT826X series devices are high-performance, six channel digital isolators with as high as 5 kVrms isolation voltage by means of silicon-dioxide (SiO2) insulation barrier.

The isolator provides high electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the CMT826X device has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance.

●  Veri hızı: 150 Mbps’ye kadar

●  Besleme aralığı: 2.5 ila 5.5 V

●  Çalışma sıcaklığı: -40°C ile 125°C arası

●  40 yıldan fazla beklenen ömür

●  5 kVRMS izolasyon derecesine kadar

●  8 kV’ye kadar dayanıklılık

●  ±250 kV/μs tipik CMTI değeri

●  Kanal başına 1.5 mA, 1 Mbps hızında

●  SOIC 16 paketi

●  GB4943.1-2022’ye uygun CQC onayı

●  EN 60950-1, EN 62368-1 ve EN 61010-1 standartlarına uygun

●  ±8 kV IEC 61000-4-2’ye uygun

●  DIN VDE V 0884-11: 2017-01

●  UL 1577 Komponent tanıma programı

●  GB4943.1-2022’e göre CQC onayı

●  ±8 kV IEC 61000-4-2

●  Data rate: up to 150 Mbps

●  Supply range: 2.5 to 5.5 V

●  Operation temperature: -40°C to 125°C

●  More than 40-year projected lifetime

●  Up to 5 kVRMS isolation rating

●  Up to 8 kV surge capability

●  ±250 kV/μs typical CMTI

●  1.5 mA per channel at 1 Mbps

●  SOIC 16 package

●  CQC approval per GB4943.1-2022

●  EN 60950-1, EN 62368-1 and EN 61010-1

●  ±8 kV IEC 61000-4-2

●  DIN VDE V 0884-11: 2017-01

●  UL 1577 component recognition program

●  CQC approval per GB4943.1-2022

●  ±8 kV IEC 61000-4-2 

CMT826X
C&K logo

C&K

Nordic NRF54H20

NRF54H20